Klinik Tedaviler

 • Sabit Ortodontik Tedaviler
 • Lingual Tedavi (dişlerin arka yüzeyine uygulanan görünmeyen teller)
 • Fonksiyonel Çene Ortopedisi
 • Ortognatik Cerrahi Tedaviler
 • Seffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi Biyomekanikleri
 • Hareketli Ortodontik Aygıtlar ile Uygulanan Ortodontik Girisimler
 • Önleyici Ortodontik Tedavi Uygulamaları
 • Yardımcı Ortodontik Tedaviler
 • Hızlandırılmıs Ortodonti (Accelaret Osteogenic Orthodontics)
 • Damon ve Kapaklı Braket Sistemleri

Yaş Grupları                                                      

 • Yetişkin ortodontik tedavileri
 • Çocuklara yönelik ortodontik ve ortopedik girişmler
 • Adolesan ve ergenlik dönemindeki hastalar
 • Gülüş Tasarımı ve Kişiye Özel Ortodontik Tedaviler            
 • Smile design, protetik ve restoratif tedavi uygulamaları öncesi yapılan ortodontik planlamar ile estetik girişimlerden önce yapılan düzeltimleri içerir,
 • Kişiye özel ortodontik tedavi planlamaları, ortodontik uygulamalar ile estetik bölgede kişiye özel düzeltimleri içerir.

Klinik Yaklaşım                                          

Ortodontik tedavilerde, esas olan doğru teşhis ve tedavi planlamasıdır. Teşhis safhasında bütün sorunları ele alacak şekilde planlama yapılıp tedavi bu bilgiler ışığında gerçekleştirilir;

 • Klinik muayene; detaylı bir klinik muayene ile ağız içindeki sorunlar ve bütün dişler tek tek incelenir, dişlerin pozisyonel durumları ile birbirleri olan ilişkisi muayene edilir ve kaydedilir, daha sonra yüz yapıları ile dişlerin uyumu değerlendirilir, her ne kadar çoğu ortodontik anomali dişleri etkiliyor gibi gözükse de klinik muayenede ‘yüz yapıları’ mevcut estetik durum bazında değerlendirilir ve hastaya güzellik açısından maksimal katkıyı sağlayacak şekilde ölçülür.
 • Radyografik analiz; hastadan alınan röntgenlerde klinik muayende görülemeyen diş ve dişleri çevreleyen yapılar incelenir, dişeti sağlığı ile dişlerin durumu dijital hasta dosyasına kaydedilir, gerekli olan durumlarda CT ve MRI gibi ileri görüntüleme teknikleri ile teşhis desteklenir,
 • Model analizi; hastalardan tedavi planlaması safhasında alınan diş ve çene modelleri 3D olarak analiz edilir ve tedavi sonrasında elde edilmesi planlanan sonuç unsurları tedavi ilerleyişine dahil edilir.
 • Fotoğraflar; klinik muayene sonrası mutlaka her hastadan tedavi öncesi dişlerin detaylı ağız içi görüntüleri alınır, bu ağız içi görüntüleri hem tedavi sırasında ilerleyişin takibinde hem de tedavi sonrasında karşılaştırma amacı ile dijital hasta dosyasına kaydedilir, daha sonra ise yüz yapılarının fotoğrafları estetik değerlendirme için alınır ve analizler bunların tümü üzerinden yapılır.