Çocuklara Yönelik Ortodonti

Çocuklarda dişlerdeki şekil bozukluğu nasıl düzeltilir?

Çocuklara Yönelik Ortodonti de dişlerdeki şekil bozuklarını düzeltmek için teller veya hareketli ortodontik apareyler (şeffaf plaklar) kullanılmaktadır.

 • Çocuklarda çenede sorun varsa nasıl bir tedavi uygulanır?

Erken dönemde çocuk hastalarda çene sorunlarının tedavisinde soruna yönelik tedavi metodu seçilir. Örneğin çene geriliği olan hastalarda fonksiyonel ortodontik tedavi uygulanırken çene yapısı önde ise ekstraoral apareyler tercih edilir.

 • Çene sorunları için hangi yaş en uygundur?

Genel olarak çene sorunlarının tedavisinde olabildiğince erken dönemde başlamak en ideal yaklaşımdır. Bazı durumlarda tedavi süresini kısaltmak ve etkinliği arttırmak için adolesan döneme ertelenebilir fakat burada mutlaka ortodonti uzmanı kontrolü şarttır.

 • Çocuklarda dişleri düzeltmek için hangi yöntem en idealdir?

Çocuklara Yönelik Ortodonti de hastanın yaşına göre tedavi yöntemleri seçilmektedir. Bazı kısa süreli ve basit ortodontik girişimlerde hareketli aygıtlar ideal sonuçlar verirken kompleks sorunlarda sabit tellere de ihtiyaç duyulabilmektedir.

 • Çocuklarda dişleri ve çeneyi düzeltmek için dişlerin çıkması beklenmeli midir?

Hayır, bu şart değildir çünkü dişleri ve çeneleri ilgilendiren sorunların bir kısmı çocukluk döneminin erken safhalarında ortaya çıkmaktadır, bu sebeple daimi dişlerin çıkmasını beklemek ileride daha zor ve uzun süreli bir tedaviye neden olabilmektedir.

 • Hangi durumlarda acil ortodontik tedaviye ihtiyaç vardır?

Ortodontik tedavilerde ‘acil ortodontik tedavi’ diye bir kavram bulunmamakla birlikte büyüme çağının erken safhalarında düzeltilmesi gereken bazı durumlar vardır, bunlar ise;

 • Çapraz kapanış sorunları,
 • Dişlerdeki şiddetli çapraşıklıklar,
 • Çene yapılarını ilgilendiren sorunlar,
 • Üst ya da alt çenedeki darlıklar,
 • Çene eklemini ilgilendiren dişlerin kapanış problemleri,
 • Dişlerin sürme güçlüğü veya gömülü kalma sorunları bunlardan bazılarıdır.